Il-Ġimgħa Mqaddsa

WIRJA “Agħmlu dan b’tifkira tiegħi”: Nhar il-Ħamis, 11 ta’ April, ġiet inawgurata wirja fuq stil barokk ta’ statwi u pitturi li jgħinuna nirrifletti fuq il-ħajja, il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Ġesu Kristu.  Il-wirja tinsab fis-Sala Yvonne fil-Parroċċa tal-Madonna ta’ Fatima, Gwardamanġa / Pieta.  Il-wirja bdiet b’serata fejn P. Reno Muscat OP spjega f’hiex jikkonsisti l-istil barokk u fisser wkoll l-istil tal-mejda tal-aħħar ikla tal-Mulej li hija ċ-ċentru ta’ din il-wirja.  Is-serata ġiet mzewqa b’muzika klassika mtella’ minn George Curmi (il-Pusè) flimkien ma’ ibnu Bernard.  Wara l-wirja ġiet miftuħa u mbierka mill-Eċċ. Tiegħu Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona OP.

 

FESTA TAD-DULURI: Nhar il-Ġimgħa, 12 ta’ April, il-Parroċċa tagħna ċċelebrat bħal snin oħra l-festa devozzjonali tad-Duluri.  Barra l-quddies li ġie ċċelebrat kemm fis-Santwarju, kif wkoll fil-knsejjes tad-Duluri u tal-Orsolini, li għalihom pparteċipaw ħafna nies, fis-6.00pm ġiet organizzata wkoll purċissjoni li fiha ingħad bid-devozzjoni r-ruzarju.

 

 

<span>%d</span> bloggers like this: