Home

Merħba fil-Parroċċa tal-Madonna ta’ Fatima

Fl-1952 il-Patrijiet Dumnikani, permezz tal-ħidma tal-Provinċjal P. Esmond Klimeck, bena s-santwarju tal-Madonna ta’ Fatima fuq l-għolja ta’ Gwardamanġa; is-Santwarju sar ċentru Marjan msejjes fuq it-talba tar-Rużarju. Il-Knisja kienet miftuħa fl-1955 u saret parroċċa fl-1968.

Latest Posts

 • Wasal iż-żmien li naġixxu!

  https://laikosblog.org/2021/04/23/wasal-iz-zmien-li-nagixxu/?fbclid=IwAR3tLV8Vi8a1q1zfguaMvlVvCW6bkMjTtKv9ZgQAeX258HXZOUrFApNrCLI

  Il-Papa ‘f’Jum id-Dinja’: “Wasal iż-żmien li naġixxu!”  

 • Mumenti ta’ talb privat
 • Il-Ħidma Pastorali Tkompli

  Wara ħafna qtigħ il-qalb, irnexxilna nibdlu d-dati u niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof fl-istess ġurnata.  Nhar il-Ħadd, 23 ta’ Awwissu, ilqajna fostna lil Mons Joseph Galea Curmi biex jiċċelebra l-Griżma tal-Isqof ta’ 24 adolexxent fil-quddiesa tad-9.30am.  Kien mument sabih b’ċelebrazzjoni sempliċi, għalkemm b’ħafna regoli skond l-Awtoritajiet tas-Saħħa u tal-Kurja Djoċesana.  Filgħaxija, imbagħad, iċċelebrajna l-Ewwel Tqarbina ta’ 17-il tifel u tifla.  Kienet ukoll ċelebrazzjoni sempliċi u sabiħa.  B’hekk għallinqas kemm il-Kummissjoni Katekeżi kif ukoll il-ġenituri ħarġu sodisfatti li din is-sena, minkejja l-COVID-19, dawn iż-żewġ sagramenti ingħataw bħas-snin l-imgħoddija. Il-tfal tal-Preċett kif ukoll l-adolexxenti tal-Griżma tal-Isqof jinsabu wkoll kuntenti li rċevew dawn is-sagramenti. Nittamaw li s-sena d-dieħla, mingħajr dubju b’regoli ġodda addattati għal ċirkustanzi differenti, inkunu nistgħu nkomplu bil-ħidma tagħna pastorali fost it-tfal u niċċelebraw dawn is-sagramenti tal-bidu fil-ħajja nisranija.

 • Lura lejn Quddies fil-Parroċċa

  Wara tlett xhur sħaħ, fuq orjentazzjonijiet tal-Awtoritajiet tas-saħħa, l-isqfijiet tagħna waslu għall-konklużjoni prudenti li billi l-imxija qed tiġi kkontrollata b’diversi regoli dixxiplinarji, jistgħu bil-mod il-mod jerġgħu jinfetħu l-knejjes. Dan kien il-pjan kollettiv bejn l-awtoritajiet tal-Knisja u l-awtoritajiet tas-saħħa. U hekk ġara fit-13 u l-14 ta’ Ġunju, festa għażiża tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu (Corpus Christi). Kumbinazzjoni din il-ġurnata! Jew dan kien il-pjan ta’ Alla, li proprju f’din il-festa kbira ta’ qima lejn l-Ewkaristija, Alla jgħajjat lid-dixxipli ta’ Kristu biex, wara din is-sawma ta’ tlett xhur, jerġgħu jduru mal-mejda biex Kristu nnifsu jaqsam magħhom l-istess ġisem tiegħu. Dan kien il-pjan ta’ Alla – Alla li huwa mħabba. Kemm għandna x’nirringrazzjawh talli reġa għajtilna biex isaħħaħ il-fidi u t-tama tagħna fl-imħabba tiegħu. Ejjew nibqgħu nosservaw id-direttivi li qed tagħtina l-Knisja flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa biex issa li qed naqsmu l-Ewkaristija, naslu biex naqsmu wkoll il-ħajja tagħna flimkien bħala vera aħwa w ulied l-istess Missier.

Ikkuntatjana