Griżma tal-Isqof

Wara sitt snin ta’ katekiżmu, nhar il-Ħadd, 27 ta’ Ottubru, 2019, tmintax-il adolexxent irċevew is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof minn idejn l-Isqof Mons Joseph Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Madonna ta’ Fatima, Gwardamanġa. Nitolbu għal dawn l-adolexxenti biex issa mimlijin bl-Ispirtu s-Santu jgħixu l-wegħdiet ta’ dan is-sagrament billi ikunu xhieda ta’ ħajja nisranija fis-soċjeta u jaqdu l-missjoni tagħhom bħala membri tal-Knisja Kattolika.  Kif dejjem ifakkarna Papa Franġisku, dan is-sagrament mhuwiex iċ-ċertifikat finali tal-ħajja nisranija.  Anzi, huwa l-bidu ta’ missjoni fi ħdan il-Knisja biex inkunu l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja.  Iċ-ċelebrazzjoni tal-għoti ta’ dan is-sagrament mhuwiex il-final imma huwa l-bidu biex issa nużaw id-doni tal-Ispirtu s-Santu għall-ġid tagħna u tal-oħrajn.  Dan il-grupp flimkien ma’ adolexxenti u żgħażagħ oħra huma mistiedna kull nhar ta’ Ħamis fil-5.00pm biex ikomplu l-formazzjoni tagħhom nisranija.

grizma1