44 sena ta’ Ħajja Saċerdotali

Kienu 50 djaknu reliġjużi u djoċesani li ġew ordnati saċerdoti mill-Eċċ. Tiegħu Mons. Arċisqof Mikiel Gonzi fil-Kon-Katedral ta’ San Ġwann, nhar l-20 ta’ Lulju 1974.  Kienet ukoll okkażjoni speċjali għall-Arċisqof li kien qed jiċċelebra 50 sena bħala isqof.

Ta’ kull sena dan il-grupp, jien wieħed minnhom, niċċelebraw l-anniversarju saċerdotali tagħna f’xi knisja parrokkjali.  Din is-sena, ingħaqadna mal-festa ġubilari ta’ 50 sena tas-Santwarju tagħna bħala parroċċa, u ċċelebrajna l-anniversarju tagħna taħt il-ħarsien tal-Madonna ta’ Fatima.  Fostna bħala grupp diġa hemm min qiegħed igawdu l-premju tiegħu fis-sema mal-Ħallieq tagħna.  Dawk illi setgħu ingħaqadna  biex niċċelebraw flimkien il-quddiesa.

Jien nirringrazzja lis-saċerdoti li ċċelebraw miegħi dan il-mument.  Nirringrazzja wkoll lil dawk il-parruċċani li qasmu magħna dan il-mument ta’ radd il-ħajr u ferħ bil-preżenza tagħhom.  Itolbu għalina ħalli nkomplu naqdu din il-missjoni li Alla fdalna f’idejna biex fi Kristu, ma’ Kristu u bi Kristu nwettqu dak li jrid Hu.