Kummissjoni Liturgija

Il-Kummissjoni Liturġija hija waħda mill-ħames kummissjonijiet tal-Parroċċa – Liturġija, Katekeżi, Familja, Djakonija u Żgħażagħ – li fuqhom l-Arċidjoċesi ta’ Malta tfassal l-Pjan Pastorali tagħha.

Fil-Parroċċa tagħna l-Kummissjoni Liturġija hija l-ikbar kummissjoni għax fiha tiġbor l-għaqdiet kollha li għandhom x’jaqsmu mal-artal.  Iċ-chair-person ta’ din il-Kummissjoni huwa Joe Grech.  L-għaqdiet li jiffurmaw din il-Kummissjoni biċ-chair-persons tagħhom huma dawn

  • Ministri tal-Ewkaristija – Fortunata Galea
  • Letturi – Anna Bonano
  • Kanturi – Charles Psaila
  • Abbatini – Bro Ryan Theuma
  • Ċelebrazzjonijiet – P. Vince Micallef OP
  • Lajċi dumnikani – Larry Friggieri
  • Ħniena Divina – Margaret Bor
  • Grupp Kristu Rebbieħ – Vince Marshall
  • Grupp Santa Marta (tindif) – Mary Buttigieg
  • Armar fil-knisja – Reuben Mifsud

<span>%d</span> bloggers like this: