Festa tad-Duluri

04 ta’ April, festa tad-Duluri: Din is-sena din il-festa tant devota u popolari fostna l-Maltin, li kull sena timla l-knejjes għaċ-ċelebrazzjoni tal-quddies u timla wkoll t-triqat ta’ diversi parroċċi fil-mument tal-purċissjoni, ġiet iċċelebrata b’mod differenti.  Billi l-knejjes kienu magħluqa minħabba l-COVID 19, il-kappillan flimkien mal-komunita dumnikana qaddsu ġewwa.  Imma ma qaddsux għalihom bħalma għamlu u qed jagħmlu f’dawn il-ġranet.  Fil-11.00am qaddsu fil-knisja bil-bibien magħluqa u ċ-ċelebrazzjoni ġiet trasmessa fuq facebook tal-Grupp Kristu Rebbieħ. Din l-opportunita ppermittiet li ningħaqdu mal-parruċċani u nies oħra, anki maltin barra minn Malta.  Fi tmiem il-quddiesa l-kappillan ta l-barka sagramentali fil-knisja u mbagħad mar fil-bieb tal-knisja li nfetah għal dak il-mument biex jagħti l-barka lill-parruċċani.  Kien mument speċjali u emozzjonali.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: