Xogħol fil-knisja

Wara li issa lesta il-parti elettrika llum bdew jitpoġġew sitt units ta’ air-conditioning mid-ditta Cassar Air-Conditioning Systems Ltd (Santa Venera).  Twaħħlu tnejn fuq il-presbiterju, wieħed kull naħa, tnejn fl-ewwel parti ta’ quddiem tal-knisja, wieħed kull naħa, u tnejn oħra wieħed fejn il-bieb tal-kappella tas-Sagrament u l-ieħor ħdejn il-bieb tal-ġenb tal-knisja.  Għalhekk issa għandna sa nofs il-knisja moqdija bl-airconditioning.  Aktar ‘il quddiem naħsbu biex jitpoġġew tnejn oħra viċin il-bieb il-kbir ta’ barra.  Nittamaw illi nilħqu għan ieħor, dak li peress li l-knisja qatt ma tkun mimlija kollha, in-nies ifittxu li jersqu aktar ‘il quddiem fil-knisja, aktar viċin l-artal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: