Attivitajiet tal-Aħħar

13.10.2018 4

Dan l-aħħar kellna diversi ċelebrazzjonijiet u attivitajiet fil-Parroċċa tagħna.

Bdejna l-katekiżmu tat-tfal fit-23 ta’ Settembru. katekezi3Din is-sena ġew irreġistrati 130 tifel u tifla li qegħdin imqassmin f’sitt klassijiet, mill-ewwel sena tal-Preċett sas-sitt sena tal-Griżma.  Wara li kulħadd kien f’postu fil-grupp tiegħu saret iċ-ċelebrazzjoni tal-ftuħ uffiċċjali fl-10 ta’ Ottubru.

Fit-13 ta’ Ottubru ċċelebrajna l-Aħħar Dehra tal-Madonna ta’ Fatima.  Din is-sena ġiet iċċelebrata b’mod differenti.  Minflok il-pellegrinaġġ li jsir kull sena mat-triqat tal-Parroċċa, saret ċelebrazzjoni fuq iz-zuntier bir-reċita tar-rużarju akkompanjat bi slidesdehra dwar il-misteri u bil-kant.  Kien mument devot ħafna għax kulħadd seta’ jieħu sehem u jirrifletti bil-kalma.  Wara dħalna fis-Santwarju bl-istatwa tal-Madonna.  It-tfal għamlu preżentazzjoni tal-Aħħar Dehra u wara kellna quddiesa ċċelebrata mill-Kappillan P. Vince Micallef.  Fl-aħħar sellimna l-Madonna bil-kant u tixjir tal-imkatar kif isir kull sena.

Nhar il-Ħadd, 27 ta’ Ottubru, 2019, tmintax-il adolexxent irċevew is-sagrament tal-grizma1Griżma tal-Isqof minn idejn l-Isqof Mons Joseph Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Madonna ta’ Fatima, Gwardamanġa. Nitolbu għal dawn l-adolexxenti biex issa mimlijin bl-Ispirtu s-Santu jgħixu l-wegħdiet ta’ dan is-sagrament billi ikunu xhieda ta’ ħajja nisranija fis-soċjeta u jaqdu l-missjoni tagħhom bħala membri tal-Knisja Kattolika.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: