Randan 2019

Fil-messaġġ tiegħu għar-Randan, il-Papa Franġisku qalilna li r-Randan huwa bidu ġdid fil-ħajja nisranija tagħna.  Hu qalilna: “li  r-Randan huwa mogħdija li twassalna għall-Għid: ir-rebħa ta’ Kristu fuq il-mewt.”  Nafu li t-tlett ijiem tal-Għid (Ħamis ix-Xirka, il-Ġimgħa l-Kbira u Sibt il-Għid) huma ċelebrazzjonijiet ċentrali fil-ħajja nisranija tagħna għax fihom mhux biss niftakru u nġeddu t-tifkira tal-ħajja, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu, imma niċċelebraw fil-preżent il-fidi li rċevejna fil-magħmudija.  Mhux niftakru biss fil-passat, imma nġeddu l-preżent.  U r-Randan u dawn it-tlett ijiem jaslu fil-quċċata tagħhom proprju f’Sibt il-Għid meta aħna, bħala dixxipli ta’ Kristu, inġeddu l-wegħdiet tal-magħmudija tagħna u nqumu, flimkien ma’ Kristu, mill-waqgħa tad-dnub għall-grazzja ta’ Alla l-Missier.

F’dan iz-zmien hija drawwa tal-Knisja ta’ Malta u Għawdex illi jsiru l-ezercizzi spiritwali biex jgħinuna nirriflettu fuq il-ħajja tagħna personali u komunitarja.  Għalhekk tajjeb illi nfittxu li nieħdu sehem f’xi kors ta’ezerċizzi li l-parroċċa toffrilna.

     

Barra mill-ezerċizzi għandna drawwiet oħra bħala kattoliċi li tajjeb li nkomplu għax huma ta’ għajnuna għalina biex niċelebraw dan iz-zmien qaddis tar/Randan li jwassalna biex flimkien ma’ Kristu niċċelebraw il-mewt u l-qawmien tiegħu.  Waħda mid-drawwiet devozzjonali hija l-Via Sacra.

Drawwa oħra hija t-tberik tal-familji.  Għalkemm dan is-sens proprju tiegħu huwa li nbierku l-familji mill-ilma ġdid ta’ Sibt il-Għid, biex inbierku l-djar kollha fil-Parroċċa tagħna nibdew t-tberik qabel l-Għid u nkomplu wara l-Għid.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: