50 Sena ta’ Ħajja Reliġjuża

Ta’ 17-il sena, Patri Vince Micallef, illum kappillan tal-Parroċċa tagħna, ħalla d-dar tiegħu u l-familja, biex jingħaqad mal-Ordni Dumnikan.  Huwa rċeva l-libsa bajda u sewda fis-17 ta’ Settembru 1967 u beda n-novizzjat fil-kunvent ta’ din l-istess Parroċċa.  Wara sena ta’ prova fin-novizzjat, huwa għamel il-profissjoni tiegħu fit-22 ta’ Settembru 1968, eżatt 50 sena ilu. Il-profissjoni reliġjuża hija r-rabta b’inpenn mal-Ordni Dumnikan.

Biex ifakkar din id-data u jrodd ħajr lil Alla, Patri Vince iċċelebra quddiesa ma’ diversi saċerdoti oħra, flimkien ma’ familjari, qraba, ħbieb u parruċċani fl-istess parroċċa li fiha kien iċċelebra l-profissjoni reliġjuża tiegħu.  Ġie mfakkar ukoll li fi Frar ta’ l-istess sena 1968, il-knisja tal-Madonna ta’ Fatima saret parroċċa.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: