Inħejju ruħna għall-Ġimgħa Mqaddsa

Inħejju ruħna għall-Ġimgħa Mqaddsa

Wara r-Randan, li fih ħarisna lejna nfusna u ppruvajna nikkoreġu l-iżbalji tagħna u nbiddlu ħajjitna, issa wasalna biex mhux biss inġeddu l-memorji tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu, imma ngħixu l-ħajja, it-tbatija u l-ferħ ma’ Kristu fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa. Hawn għandkom il-programm sħiħ tal-Parroċċa biex tkunu tistgħu tipparteċipaw bis-sħiħ.  Il-granet tal-Ġimgħa Mqaddsa huma magħqudin.  Għalhekk tajjeb illi nieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet kollha, mhux biss f’xi ġurnata minnhom, għax inkella nitilfu s-sens u t-tifsira ta’ dak li se niċċelebraw.

Hadd il-palm

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Hadd 25 ta’ Marzu -Ħadd il-Palm
9.45 a.m. — Bidu fi Pjazza Mons. Isidor quddiem il-Knisja tal-Orsolini u nimxu lejn Triq S. Monika sal-Knisja Parrokkjali.
10.00 a.m. — Tberik tal-palm u ż-żebbuġ fuq iz-Zuntier, imbagħad Quddiesa Konċelebrata mill-Kappillan P. Vince Micallef O.P. u l-Komunita’ Dumnikana.

 

                                             

L-Erbgħa 28 ta’ Marzu ezercizzi Vince-Jum ta’ Penitenza u Qrar
5.45 p.m. — Ċelebrazzjoni Penitenzjali bil-Qrar għal kulħadd

 

6.30 p.m. — Quddiesa

hamis ix xirka

 

Il-Hamis 29 ta’ Marzu -Hamis ix-Xirka
7.30 a.m. — Talb mal-Patrijiet
6.30 p.m. — Rużarju tad-Dawl
7.00 p.m. — Quddiesa Konċelebrata mill-Kappillan
8.30 p.m. — Visti tal-knejjes mal-Kappillan
Knisja tad-Duluri — 6.00 p.m.
Knisja tal-Orsoilni — 6.00 p.m.

 

Il-Gimgħa 30 ta’ Marzu – Il-Ġimgħa 1-Kbiragimgha kbira
7.30 a.m. — Talb mal-Patrijiet
2.30 p.m. — Via Sagra Solenni
3.00 p.m. — Ċelebrazzjoni Liturġika li tfakkar il-Mewt ta’ Kristu
Knisja tad-Duluri — 3.00 p.m.
Knisja tal-Orsolini — 3.00 p.m.

 

 

 

Is-Sibt 31 ta’ Marzu – Sibt il-Għid

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: