FESTA TAL-MADONNA TA’ FATIMA

27 ta’ Mejju sat-03 ta’ Ġunju 2018

IMG_6315

 

L-Ewwel Tqarbina – il-Ħadd, 27 ta’ Mejju: fid-9.00am it-tfal flimkien mal-katekisti u l-ġenituri joħorġu mill-kunvent f’purċissjoni lejn is-Santwarju u fid-9.30am niċċelebraw il-quddiesa.

 

 

IMG-20180530-WA0010IMG-20180530-WA0007

It-Tnejn, 28 ta’ Mejju: Jum it-Tfal
Fis-6.30pm Quddiesa ċċelebrata minn P. Ivan Attard OP, viċi-Kappillan. Issir ukoll l-inkurunazzjoni tal-Madonna u wara party fuq iz-zuntier.

 

 

It-Tlieta, 29 ta’ Mejju: Jum l-Anzjani
9.00am Quddiesa għall-anzjani mill-kappillan P. Vince Micallef OP.  Jiġi wkoll amministrat is-sagrament tal-Griżma tal-morda.

 • 4It-Tlieta, 29 ta’ Mejju, filgħaxija Quddiesa għall-ex-Abbatini:
  6.00pm     Rużarju
  6.30pm     Quddiesa mill-kappillan P. Vince Micallef OP bil-kant mill-folk group tal-Parroċċa.

 

 • L-Erbgħa, 30 ta’ Mejju: l-Ewwel Jum tat-Tridu – Marija, mudell ta’ kulħadd
  00pm     Rużarju meditat mil-Leġjun ta’ Marija u l-Ħniena Divina
  6.30pm     Quddiesa bl-omilija minn P. Aaron Zahra OP . Wara kurunella, innu, antifona u barka sagramentali.
 • Il-Ħamis, 31 ta’ Mejju: It-tieni Jum tat-Tridu – Marija u t-talba tar-rużarju
  00pm Rużarju meditat mill-Ministri tat-Tqarbin u Lajċi Dumnikani
  6.30pm     Quddiesa bl-omilija minn Fr Vince Micallef OP, Kappillan u Pirjol tal-Kunvent tad-Dumnikani, G’Manġa.   Wara kurunella, innu, antifona u barka sagramentali.
 • Il-Ġimgħa, 01 ta’ Ġunju: it-Tielet Jum tat-Tridu – Marija, omm il-Familji
  00pm Rużarju meditat mill-Kummissjoni Familja
  6.30pm     Quddiesa bl-omilija Fr. Joe Zammit.  Mistednin speċjali l-koppji li żżewġu tul is-sena li għaddiet u dawk li għalqu 10, 25, 40, 50 (meta twaqqfet il-Parroċċa) u 60 sena żwieġ.  Wara kurunella, innu, antifona u barka sagramentali.  Fl-aħħar isir t-tberik u l-preżentazzjoni tat-tfal lill-Madonna.
 • Is-Sibt, 02 ta’ Ġunju: lejliet il-Festa
  transulazzjoni
  5.30pm Rużarju meditat mil-Lajċi Dumnikani.
  6.00pm     Transulazzjoni bir-relikwa tal-Qaddisin ta’ Fatima mill-Kunvent sas-Santwarju.  Innu, antifona u quddiesa bl-omilija minn P. Reno Muscat OP u barka sagramentali.

 

 • Il-Ħadd, 03 ta’ Ġunju: Jum il-Festa
  jum il-festa1
  9.00am Quddiesa solenni minn P. Frans Micallef OP, provinċjal tad-Dumnikani u paniġierku minn Dun Anthony Fitzpatrick.jum il-festa92
 • jum il-festa996.00pm     quddiesa mill-E.T. Mons. Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP.
  7.00pm     Mons. Cremona imexxi l-Purċissjoni bil-vara tal-Madonna ta’ Fatima li tgħaddi mit-Toroq S. Monika, Blackley, Telgħet G’Manġa, Xatt, Duluri – quddiem il-knisja tad-Duluri jsir mument  ta’ talb marjan.  Tkompli Triq id-Duluri, Schinas, K. Mifsud, S. Ġużepp, Hookham Frere u S. Monika.
  10.15pm    Nilqgħu x-xbieha tal-Madonna ta’ Fatima lura lejn is-Santwarju-Parrokkjali bil-kant tal-antifona w il-barka sagramentali.

Matul il-ġranet tal-festa Il-kant ikun immexxi mill-Kor Parrokkjali San Tumas ta’ Akwinu taħt id-direzzjoni tal-Mro Noel Ciantar. 

Inħeġġu lill-parruċċani li jżejnu l-gallarija minn fejn tgħaddi l-purċissjoni b’qima lejn Ommna Marija. Il-Festa t-tajba lil kulħadd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: