50 Sena Parroċċa

50 Sena Parroċċa

Fl-01 ta’ Frar ta’ din is-sena l-ġdida 2018, il-Parroċċa ċċelebrat il-ħamsin sena mit-twaqqif tagħha.  Kien l-01 ta’ Frar 1968 meta l-E.T. Mons. Arċisqof Mikiel Gonzi ddikjara t-twaqqif ta’ din il-Parroċċa li fdaha f’idejn il-komunita Dumnikana ta’ Gwardamanġa/Pieta.  Il-Kunsill tal-Provinċja għażel l-ewwel kappillan tal-Parroċċa lill-mibki Patri Vinċenz Portelli, li ħa l-pussess fit-12 ta’ Mejju 1968, meta saret l-inawgurazzjoni solenni tal-Parroċċa.

Fiċ-ċelebrazzjoni ta’ dawn il-ħamsin sena, l-E.T. Mons Arċisqof Charles Scicluna għoġbu jiġi jifraħ u jiċċelebra mal-komunita dumnikana u l-parruċċani dawn il-mumenti sbieħ tal-istorja tagħna.  Fostna kien hawn il-kappillani li mexxew din il-Parroċċa – l-Isqof Patri Ġorġ Frendo (1981 – 1989), l-Isqof Patri Pawl Cremona (1989 – 1994), Patri Pawl Gatt (1994 – 1997), Patri Joseph Bonnici (1998 – 2001), Patri Michael Camilleri (2001 – 2013) u Patri Vince Micallef (2013…) Niftakru wkoll fiż-żewġ kappillani li diġa jinsabu mal-Mulej fis-sema, Patri Vinċens Portelli (1968 – 1981), P. Ġwann Frendo (1997 – 1998).

gublew 50 parrocca2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: